1. Prijzen zijn in euro’s en exclusief verzend en/of bankkosten. IJsselantiek kan te alle tijde prijzen wijzigen bij foutieve vermelding.
  2. Bestellen en /of reserveren kunt u via e-mail (contactpagina) of telefonisch. De verkoop geschiedt in volgorde van binnenkomst. De eerst binnenkomende heeft recht tot koop waarbij de genoteerde datum en tijd als maatstaf zal gelden. Bij meerdere kopers zullen deze in reserve worden gehouden tot de eerste koper aan de definitieve koopvoorwaarden heeft voldaan.
  3. IJsselantiek houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een persoon als koper te weigeren. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en is aansprakelijk voor overeengekomen betaling.
  4. Opties blijven 10 werkdagen geldig, gerekend vanaf het moment van binnen komst. Hierna worden de goederen weer ter verkoop aangeboden. De betaling dient binnen vijf werkdagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
    De koop is gesloten zodra het overeengekomen bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
  5. De goederen worden (indien mogelijk) verzonden na overmaking van het bedrag inclusief verzendkosten en bank kosten. Uiteraard kunt u de goederen ook bij ons afhalen. Tegen een vergoeding kunnen wij kwetsbare goederen ook (laten) bezorgen.

Bankrekening:
RABOBANK-Nieuwleusden
Ten name van: IJSSELANTIEK
Bankrekening nr.: NL 43 RABO 0345 5461 64

Thank you for choosing IJsselantiek. Please remit the agreed amount to
our account BIC RABONL2U nr. NL43 RABO 0345 5461 64 The item in
question will be roewarded to you as soon as the remittance has been
received. If you require more information, please contact us at
ijsselantiek@hotmail.com

BTW Nr. NL.8105.59.663.B01

Kamer van Koophandel Zwolle
Nr. 05064230