Vollenhove, Jacob van Deventer

Litho van Vollenhove door Martinus Nijhoff - 's - Gravenhage
afm.29 x 30 cm.
Uit: Jacob Van. Deventer - Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer. 111 tekeningen en 97 cartons in facsimile met eene inleiding van R. Fruin, algemeen rijksarchivaris. 's-Gravenhage,
Datering: 1916-1923.
Ingelijst
Vrij zeldzame facsimile druk van Vollenhove, ingemeten door Jacob van Deventer.ca. 1560. Hij gebruikte hierbij de nieuwste methode voor het carteren, de driekhoeksmeting, waardoor zijn kaarten uiterst nauwkeurig waren voor die tijd. Latere plattegronden zijn van hem afgeleidt zoals van Braun en Hogenberg en Joan Blaeu.

€ 150,00