Kuyper Overijssel

Litho van Jacob Kuyper - Overijssel
Uit: "Gemeente atlas van de provincie Overijssel" - 1865
Afm. 28 x 20 cm.
Schaal: 1: 400.000
Uitgever: Hugo Suringar - Leeuwarden

€ Van 80,00 voor 55,00