Hasselt, Lammert van den Bosch

Stadsplattegrond, kopergravure
afm. 8x9 cm.
uit: Tooneel des oorlogs, opgerechtin de Vereenigde Nederlanden; door de wapenen van de koningen van Vrankrijk en Engeland, Keulse en Munstersche bisschoppen. Tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden...
graveur: Lambert van den Bosch
uitgever: Jacob van Meurs en Johannes van Someren, boekverkopers- Amsterdam
datering: 1675
schaal: ca. 1:9000
Het kaartje is bijzonder fijn gegraveerd en maakt samen met Oldenzaal, Kampen, Steemwij, Deventer,en Zwolle deel uit van de zelde koperplaat. Een tweede koperplaat bevat de steden: Vollenhove, Kuinder Schans, Blokzijl en Zwartsluis alsmede de fortificatien langs de IJssel.
Ingelijst

€ 130,00