Hasselt, Jacob van Deventer ca. 1560

Kleuren litho van de oudste plattegrond van Hasselt en haar omgeving,
Gemeten en getekend door Jacob van Deventer en door Martinus Nijhoff rond 1900 opnieuw uitgegeven als litho.
Afm. 37 x 31 cm.

Van Jacob van Deventer is niet veel bekend, in 1520 meldde hij zich in Leuven bij de universiteit. Hij kwam uit Deventer maar is vermoedelijk geboren in Kampen.
Hij studeerde genees- en wiskunde maar legde zich later toe op het landmeten en maken van kaarten. Hij maakte in 1536 een kaart van het hertogdom Brabant, de eerste gedrukte kaart van de Nederlanden.
Een paar jaar later kreeg hij van landsheer Karel Y de opdracht alle steden in de Nederlanden op te meten en te tekenen. Hij gebruikte hiervoor de nieuwe methode van driehoeksmetingen waardoor zijn kaarten zeer nauwkeurig waren. Hij mag met recht de vader van de Nederlandse cartografie genoemd worden. Zijn kaarten werden gekopieerd door latere cartografen als Braun & Hogenberg en Joan Blaeu.

€ 50,00