Hasselt, Jacob van Deventer (1504-1575)

Stadsplattegrond van stad Hasselt, litho
Afm.
Datering: ca. 1900

Jacob van Deventer begon rond 1558 met het in kaart brengen van steden die onder het gzag vielen van Landsheer Phillips II. Hijt zou gedurende 15 jaarr ongeveer 260 steden volgens de nieuwste methode van driehoeksmetingen in kaart brengen. Dit zijn de oudste en nauwkeurigste kaarten die we hebben van onze Laat Middeleeuwse steden. Dit kaartje was als "bijkaartje" toegevoegd (zgn. Canon) De kaartjes waren zo nauwkeurig dat b.v. van Amsterdam Van Deventer van oost naar west een afwijking had van minder dan 10 meter.
Gesitueerd zijn alle kaarten naar het noorden. Ook gebruikte Van Deventer een standaard kleurcode voor huizen, daken, zandgronden, weiden, bossen enz. die we nu nog gebruiken.

ingelijst.

€ 95,00 (ingelijst)