Belegering Steenwijk door Pieter Bor 1681

Belegering Steenwijk door Pieter Bor. Heel blad. Prent gelijk aan die van Baudartius.
Uit: Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden.

Afm. prent: 17 x 13 cm.
Datering: 1681

€ 60,00