Aktie: Stadsplattegrond Vollenhove, Frederick de Wit – 1698

Stadsplattegrond van Vollenhove door Frederick de Wit uit 1698
Afm. 50,5 x 40 cm. met brede marges. op rugzijde geen tekst.
Linksonder gesigneerd: "Tot Amsterdam by F. de Wit uytgegeven"
Na het overlijden van Joan Blaeu kocht Frederick de Wit zijn kostbare koperplaten. Ook van Janssonius werden koperplaten verkregen. Hiermee gaf Frederick zelf een beperkt aantal Stedenboeken uit.
De kaarten uit het Stedenboek: "Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provicincien in platte gronden" zijn daarom vrij zeldzaam

€ Van € 400,00 voor € 275,00