Vollenhove

Volenhove stadsplattegrond door Lambert van den Bosch(1610 - 1698) ook wel Lambertus Sylvius geheten. Uitgegeven door Jacob van Meurs en Johannes van Someren in 1675 te Amsterdam. De prent is afkomstig uit "Tooneel des Oorlogs opgerecht in de Vereenigde Nederlanden...". Gebruikelijke korte marges.

€ 25,00