Vollenhove, watersnood 1775

Kopergravure van de watresnood ramp in 1775 waarbij ook het dorpje Beulaeke overstroomde.
afm. 208 x 20 cm
Uit: Bespiegeling over Nederland (Watersnood tussen 14 en 15 november 1775)
Graveur: Noach van der Meer (1776 - 1778) uitgegeven door: Wed.Leveringh & Johannes Allard,
datering 1776
Ingelijst
Watersnood bij de dijkdoorbraak tussen de plaatsen Vollenhove en Kampen op 22 november 1776. Een menigte op de dijk probeert het gat te dichten, op de voorgrond vluchten boeren met huisraad en vee uit de ondergelopen boerderijen. Onderdeel van een groep illustraties van de watersnood in 1776. Ook prenten van de watersnood Hasselt en de Koekoek polder bij Kampen.

€ 145,00