Cat.nr. B104 – Friezen Franken Saksen

Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Dr. M. Schönfeld, Dr. B.H. Slicher van Bath en Dr. P.C. Boeren
1947

€ 5,00