cat.nr. 6249 Wandschilderingen van R.N. Roland Holst

Boekje met afbeeldingen van wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van Den Algemenen Nederlandschen Diamandwerkersbond te Amsterdam 1907
derde duizendtal
afm. 12 x 19 cm., 22 pagina's
Bevat beschrijvingen van de wandschilderingen met afbeeldingen in zwart / wit
achterin een podloodtekening van een vrouw met bloemen

€ 15,00