Nederlandsche Bond voor lichamelijke opvoeding

Vergulde penning - Juliana naar links gewend hoofd
Groepswaarderingsprijs van het KMA detachement
dat in juli 1963 deelnam aan de vierdaagse afstandmarsen
doorsnede 52 mm

€ 45,00