Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond – 1948

Inhoud: Gedachten over het koninklijke kabinet van schilderijen in het Mauritshuis, Oude bakstenen, Het waardebegrip bij de verzekering van musea, Utrechtse miniaturen van omstreeks 1485

€ 15,00