Dendermonde Het Stadhuis

Dendermonde Het Stadhuis
Uitgave van het Verbond voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme Dendermonde
Met krantenknipsel 1 augustus 1962

€ 5,00