cat.nr. 2352 Overijsselsche Almanak uit 1842

Inhoud o.a.
Vroegere Koophandel en Sceepvaart te Kampen
Eerste Overijsselsche drukkerijen
Doopvont te Kampen
Kasteel Schuilenburge
De Krocht in de Grote Kerk te Deventer

€ 65,00