cat.nr. 2350 Overijsselsche Almanak uit 1840

inhoud o.a.;
Twense woorden en uitdrukkingen,
Beleg te Deventer door Prins Maurits,
De Waag te Deventer,
De ketel aan de Waag te Deventer,
Bevers in de IJssel,
De Tempelheren te Espelo,
Graf van Rijnvis Feith,
De IJssel overstroming van 1838,
Handtekeningen van o.a. Anna van Twickel, Schenk van Toutenburg,Jan van Ligne,
Brief van de Hertog van Alva,
Bronzen lans gevonden te Stokkum

€ 60,00