Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond – 1948

6e serie met artikelen over: Gedachten over het koninklijke kabinet van schilderijen in het Mauritshuis, Oude baksteen, Het waardebegrip bij verzekering van musea en Utrechtse miniaturen van omstreeks 1485

€ 15,00