De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren.

Overdruk voor de Federatie van geschied- en oudheidkundige kringen van Limburg

€ 5,00